ALAS. Imatges colpidores sobre la situació de la dona al món